Objęcie kierownictwa nad budową przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane jest wymagane przy realizacji wszystkich projektów, na które wydane zostało pozwolenie na budowę oraz jednorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanych na podstawie zgłoszenia.

Oferujemy Państwu przyjęcie obowiązków kierownika budowy zarówno domów jednorodzinnych, jak i obiektów kubaturowych, magazynów, budynków usługowych.
Zakres oferowanej usługi:
– protokolarne przejęcie i zabezpieczenie terenu budowy,
– sporządzenie planu BIOZ,
– odbiory głównych elementów konstrukcyjnych,
– prowadzenie dokumentacji budowy,
– przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
– pomoc w czynnościach odbiorowych.
Wybór odpowiedniej osoby do przyjęcia roli kierownika budowy jest bardzo ważny. Kierownik budowy zapobiega odstępstwom od projektu budowlanego, gwarantuje prawidłowe przeprowadzenie procedur związanych z ewentualnymi zmianami w projekcie, zapewnia geodezyjne wytyczenie obiektu, odbiory częściowe robót oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Efektem tych działań jest bezproblemowe przekazanie obiektu do użytkowania, co pozwoli nam cieszyć się dobrze zrealizowaną inwestycją.
Przykładowe zdjęcia z nadzoru nad budową:

Budowa własnego domu dla każdego jest jedną z najważniejszych inwestycji w  życiu. Dlatego świadomie podejmij decyzję o wyborze osoby, która będzie Ci towarzyszyć na wszystkich etapach budowy.