Realizując inwestycję zazwyczaj angażuje się znaczne środki, a decyzje podejmowane na poszczególnych etapach nie pozostają bez konsekwencji dla dalszego przebiegu budowy. Prawidłowo wykonany kosztorys dostarcza niezbędnych danych na wszystkich etapach budowy i pozwala na podjęcie działań pozwalających na najkorzystniejsze zarządzanie dostępnymi środkami.
koszty

.
Wykonujemy:
– kosztorysy inwestorskie,
– przedmiary, obmiary robót, wyliczenia materiałów,
– kosztorysy ofertowe.